Lyma Kemiteknik

Ny site och SEO förbättrade flödet för Lyma som ökade den organiska trafiken med 764%!

Pumpar, ventiler, rör och tankar – Lyma Kemiteknik är specialister på flödesteknik med stora, väletablerade kunder inom de tuffaste industrierna. Men deras webbsida var daterad och lågpresterande, och Lyma missade därför en viktig kanal till nya kunder.

Analys Webbutveckling Copy SEO Design
header-blob

Uppdraget

seodr-icon-eclipse

– Vi ville ha en ny hemsida och fick tips om seodr. från ett systerbolag. seodr. kändes som en professionell partner som förstod våra behov, berättar Magnus Gustavson, VD på Lyma.

Men med en marknad över hela Norden insåg vi på seodr. snabbt att det inte var tal om enbart en webbsida. För att möta behoven i Norge och Danmark krävdes en site med textinnehåll också på våra grannspråk.

Som många andra etablerade bolag förlitade sig Lyma mycket på telefon- och besöksförsäljning. Därmed gick de miste om en viktig kanal för affärer.

Vårt uppdrag på seodr. blev att utveckla en ny webbsida med text på både svenska, norska och danska. Och genom att bygga webbsidan med sökmotoroptimering som en del i projektet från start skulle vi komma att lägga grunden för framgång online – och fler kunder för Lyma Kemiteknik.

Så gjorde seodr.

Med seodr.s hjälp kunde Lyma ta steget ut och satsa på den nya webbsidan som den allra viktigaste kanalen för att driva affärer. I det ingår satsningen på SEO – sökmotoroptimering och även annonser online via Google Ads.

– Vi har haft en projektgrupp med de olika kompetenserna på seodr., och regelbundna avstämningar både fysiskt och digitalt. Vi har gått in i projektet utan skarp deadline, utan har sagt att det får ta den tid det tar – men att det ska vara 100 vid lansering. Sånt som är bra får ta tid, säger Magnus Gustavson.

Han har litat på processen under hela resans gång och det har gett resultat.

– Men det har varit viktigt att ha någon hos oss som jobbar kontinuerligt med det här, och jag upplever att det blir bättre ju mer tid vi lägger. Då känner båda parter commitment.

Resultatet

seodr-icon-eclipse

En ny webbsida byggd med integrerad SEO och med nytt och förbättrat innehåll producerat av seodr.s copywriters visade sig vara en kombination med mycket bra effekt för Lyma.

  • Från starten i februari 2019 till 2023 kunde vi se en ökning av den organiska trafiken med hela 764%
  • Antalet indexerade sökord på Google har gått från 415 år 2019 till 2210 år 2023, en ökning med 432%

seodr. har också byggt Lymas webbsidor i Danmark och Norge, och det har ökat försäljningen även där, vilket lett till andra positiva utfall.

– De satsningar vi gjort har gett stor effekt på vår marknad i Norge och Danmark. Vi har fått in nya kunder, men också kunnat anställa fler säljare i Danmark.

Den digitala utvecklingen går snabbt, och med en site från 2019 är det nu dags för webbutvecklarna på seodr. att ta fram en helt ny site till Lyma. Målet är att öka försäljningen mer, och hänga med i den tekniska utvecklingen.

– Jag upplever att teamet på seodr. lyssnar på oss och vi får tips, det känns professionellt och jag uppskattar att det finns en känsla för det visuella, så det blir snyggt!

Magnus Gustavson, som själv fick kontakt med seodr. via ett tips, skulle själv rekommendera seodr. till andra, speciellt tack vare seodr.s förmåga att förstå “kundens kund”.

– Ja, det skulle jag! Jag tycker att Peter och teamet pratar det språket vi förstår. Vi är ett säljbolag och det handlar om att ge värde åt våra kunder, de ska få en trevlig upplevelse av företaget Lyma. Och det tycker jag är en röd tråd när vi pratar med er, ni har förståelse för våra kunder, säger Magnus Gustavson.

Vill du också ha hjälp med en ny, högpresterande webbsida?

Kontakta seodr.!

Bilder på kontaktpersoner
Kontakta oss
Google Digitalakademin Google Partner Länets Företagare 2023 Trust Pilot Partner