Mätning & analys

Vi hjälper er med att skapa rätt arbetsflöde och vägleder er hur vi som team skall säkerställa målen.

Vi ger er insikt i hur era slutkunder efterfrågar företagets tjänster och produkter online

Som du säkert vet samlar nätet och din hemsida på sig mängder av information som kan analyseras, jämföras och brytas ned i minsta detalj. Men för dig som saknar tillbörliga SEO-verktyg tar insamlingen av all data dyrbar tid från dig.

Vi på seodr. arbetar med de absolut bästa SEO-verktygen som finns att tillgå på marknaden idag. Med hjälp av dessa verktyg analyserar vi din bransch och genomför en nuläges-analys. Utifrån dessa data tar vi sedan beslut om vilka åtgärder som behöver vidtas för att nå de mål och visioner som vi sätter upp tillsammans.

Vägleda, rapportera & utbilda

Att välja ut ”russinen från kakan” och vägleda, rapportera samt utbilda våra kunder ser vi som en central del i hela analysarbetet. Resultaten handlar inte bara om att leverera siffror och statistik, utan än viktigare är att skapa insikt och stärka Er förståelse för vilken väg som är mest relevant att välja, för att uppnå bästa möjliga ROI (Return On Investment).

Därefter kommer konkurrentanalysen dvs att göra en djupdykning i konkurrenternas synlighet på Google. Varför rankar de eventuellt bättre än oss på vissa sökord? Hur agerar vi där?

  • Konkurrentanalys
  • Return On Investment
  • Marknadens bästa analysverktyg

Marknadens bästa analysverktyg

Detta får vi svar på via vårt spectrum av marknadens bästa analysverktyg såväl väletablerade plattformar som Google Analytics och mindre välkända SearchMetrics för att nu nämna ett fåtal av de analysinstrument som vi jobbar med.

Med ett knapptryck kan man presentera din, samt dina konkurrenters synlighet baserat på ett flertal parametrar. Sammantaget ger det oss de bästa insikterna och strategiska underlaget för en lyckad SEO-optimering och utveckling av dina affärer.

Se fler tjänster