SEM & Google Ads

Vi optimerar dina Google Ads-kampanjer för att maximera resultatet av din investering.

Hur väl din webbplats omvandlar trafik till kunder på bästa och mest kostnadseffektiva sätt får du redovisat via en åtgärdsplan, analys och resultatrapport.

Effektiva annonser leder till lönsamma affärer

SEM ger dig fler, och rätt, besökare.

SEM (Search Engine Marketing). Låt oss hjälpa dig med att öka försäljningen i din e-handel. Vi hjälper dig med en strategi som vi hela tiden övervakar och omdefinierar, allt eftersom vi får in information om dina kunder. Genom bland annat Google AdWords får vi din webbplats att lyfta.

Google Ads

Annonsera med banners

Utöver textannonser kan du marknadsföra dig i displaynätverk, s.k. affiliateprogram med rörliga banners. Vi skapar banners och ser till att de hamnar i rätt kanaler.

Remarketing ger mer effekt

Remarketing innebär att om en potentiell kund varit inne på din e-handel, och kanske tittat på en speciell produkt, så kan man i efterhand följa upp och visa en annons på produkten för kunden i ett annat sammanhang. Vi hjälper dig analysera och optimera din annonsering så att din e-handel blir så framgångsrik som möjligt.

Google Ads ger dig många fördelar

  • Träffsäker och relevant annonsering, direkt riktad mot din målgrupp
  • Effektiv vid kampanjer och erbjudanden
  • Anpassningsbar utifrån målsättning. Du bestämmer budget
  • Mätbara resultat. Enkelt att följa upp i resultatrapporteringen

Se fler tjänster